การศรัทธาต่อบรรดาพระนามของอัลลอฮฺ

1. ต้องมีความศรัทธามั่นต่อบรรดาพระนามเหล่านั้น

2. ต้องศรัทธาต่อความหมายที่พระนามต่างๆนั้นบ่งชี้ถึง

3. ต้องศรัทธาต่อผลต่างๆที่บังเกิดขึ้นมาเีกี่ยวกับพระนามเหล่านั้น

เช่น

  • เราศรัทธาต่ออัลลอฮฺว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เมตตา ผู้ซึ่งมีเมตตากว้างขวางแผ่คลุมยังทุกสิ่งทุกอย่าง และทรงเมตตากรุณาต่อบรรดาปวงบ่าวของพระองค์
  • เราศรัทธาว่าพระองค์ทรงอำนาจ มีอำนาจ และสามารถทรงอำนาจนั้นเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง
  • เราศรัทธาว่าพระองค์ทรงอภัย เป็นผู้มีการอภัย และทรงให้การอภัยแก่ปวงบ่าวของพระองค์ได้

เป็นต้น

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿1﴾ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ﴿2﴾

1. จงแซ่ซร้องสดุดีพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้า ผู้ทรงสูงสุดยิ่ง 2. ผู้ทรงสร้างแล้วทรงทำให้สมบูรณ์

ให้กล่าว(ซิกิร)ถึงพระนามของพระองค์อย่างบริสุทธิ์จริงๆ ทั้งในด้านความหมาย การอธิบาย และการใช้ถ้อยคำ ซึ่งจะต้องให้เหมาะสมกับเกียรติอันสูงส่งแห่งพระองค์ รวมทั้งต้องกล่าวในสถานที่ที่เหมาะสมด้วย

 

 

ญะซากุมุลลอฮุค็อยร็อน

หนังสือ 99 พระนามของอัลลอฮฺ ผู้ใดจดจำย่อมได้เข้าสวรรค์

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s