พระนามของอัลลอฮฺ (1-11)

alasmaa_husna_3.jpg

أسماء الله الحسنى

alasmaa_husna1.jpg

asma_ul_husna1.doc

1. อัลลอฮฺ : เป็นวิสามัญนามคือพระนามที่จำกัดเฉพาะพระองค์เท่านั้น จะนำมาใช้กับผู้อื่นไม่ได้โดยเด็ดขาด หมายถึง พระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริง ผู้ทรงมีองค์เดียว ผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งในจักรวาลทั้งหมด พระนามนี้เป็นที่รู้จักดีทั้งในระหว่างชาวอาหรับยุคก่อนอิสลาม(ยุคญาฮิลียะฮฺ)และในยุคของอิสลาม เป็นพระนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาพระนามทั้งหลายของพระองค์ อุละมาอฺบางส่วนเห็นว่าพระนามอื่นๆนอกจากนี้เป็นเพียงคุณลักษณะ(ศิฟัต)ของพระองค์เท่านั้น

2. อัรเราะหฺมาน (ผู้ทรงกรุณาปราณี)

3. อัรเราะฮีม (ผู้ทรงเมตตาเสมอ)

สองคำนี้มีรากศัพท์เดียวกันคือ เราะหฺมะฮฺ ที่แปลว่า ความเมตตา,กรุณา พระนาม 2 พระนามนี้บ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัลลอฮฺกับปวงบ่าวของพระองค์ รวมทั้งมัคลู้กหรือทุกสิ่งทุกอย่าง อันเป็นความสัมพันธ์บนพื้นฐานของ เราะหฺมะฮฺ หรือความรักที่ครอบคลุมในทุกๆ ความหมาย รูปแบบ และทุกประเภทอย่างแท้จริง

ท่านอิบนุญะรีรกล่าวว่า อัรเราะหฺมาน หมายถึง ทรงมีความเมตตาที่แผ่คลุมแก่ทุกสิ่งทุกอย่างทั่วไป(ในโลกนี้) ส่วน อัรเราะฮีม คือ ทรงเมตตาเฉพาะแก่บรรดาผู้ศรัทธาเท่านั้น(ในวันปกโลก)

>>> ฟังเชคริฎออธิบายสองพระนามนี้

4. อัลมะลิก (ผู้ทรงอำนาจปกครอง) : ผู้ทรงอำนาจในการปกครอง และทรงอภิสิทธิ์ในสรรพสิ่งทั้งมวล ซึ่งทรงประกาศิตทุกอย่างไปตามพระประสงค์ ทรงกำหนดคำใช้และคำห้าม ทรงไว้ซึ่งความร่ำรวย ทรงพ้นจากการพึ่งพิงต่อสิ่งอื่นๆ

5. อัลกุดดูส (ผู้ทรงพิสุทธิคุณ) : ทรงบริสุทธิ์จากความบกพร่องทั้งมวล ทรงปราศจากสภาวะที่เหมือนเช่นสรรพสิ่งทั่วไป ทรงพ้นจากสภาพการพึ่งพาอาศัยสิ่งอื่นใด ทรงมีลักษณะที่ปราศจากราคี ทรงอยู่เหนือการพิกัดทางสถานที่และเวลา

6. อัสสลาม (ผู้ทรงสันติภาพ) : พระองค์ทรงสันติภาพ ปราศจากภยันตรายและความบกพร่องทั้งหลาย พระองค์ทรงประทานสันติภาพในวันปรโลกแก่บรรดาผู้ยึดมั่นในสัจธรรม และทรงให้พวกเขาประสบความปลอดภัยชั่วนิรันดร

7. อัลมุอฺมิน (ผู้ทรงประทานความปลอดภัย/ผู้ทรงรับรอง) : ทรงรับรองฐานันดรแห่งพระองค์ คัมภีร์ของพระองค์ และบรรดานบีทั้งหลายของพระองค์ในสิ่งที่ตัวพระองค์เองได้ทรงบอกไว้ และในสิ่งที่บรรดานบีทั้งหลายนำไปจากพระองค์เพื่อเผยแผ่ ทั้งที่เป็นคำพูดหรือสิ่งปาฏิหาริย์(มุอฺญิซาต)ต่างๆ ที่พระองค์ทรงบันดาลให้เกิดขึ้นมา

8. อัลมุฮัยมิน (ผู้ทรงดูแล/ผู้ทรงป้องกันจากภยันตรายทั้งปวง) : ทรงพิทักษ์รักษาทุกสิ่งทุกอย่างอย่างใกล้ชิด ทรงประจักษ์ถึงพฤติกรรมที่ถูกแสดงออกมาจากปวงบ่าวของพระองค์ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำก็ตาม พระองค์ทรงรอบรู้ ไม่มีสิ่งใดสามารถเล็ดลอดไปจากความรอบรู้ของพระองค์ได้ แม้สิ่งนั้นจะมีขนาดเล็กเพียงใดก็ตาม

9. อัลอะซีซ (ผู้ทรงอำนาจ) : ไม่มีผู้ใดมีอำนาจเหนือพระองค์ และไม่มีผู้ใดสามารถสั่นคลอนอำนาจของพระองค์ได้ เพราะพระองค์ทรงมีอำนาจ ทรงยิ่งใหญ่ และทรงเดชาสามารถโดยพระองค์เอง อย่างปราศจากผู้เสมอเหมือน และทุกสิ่งทุกอย่างล้วนต้องพึ่งพาต่อพระองค์

10. อัลญับบาร (ผู้ทรงบำราบและจัดให้เรียบร้อย) : ทรงมีอิทธิพลที่สามารถบังคับบัญชาสรรพสิ่งทั้งหลายให้ดำเนินไปตามพระประสงค์ ไม่มีสิ่งใดอาจเอื้อมหรือก้าวล่วงให้พระองค์มีความมัวหมองใดๆ ได้

11. อัลมุตะกับบิร (ผู้ทรงความยิ่งใหญ่ เกรียงไกรยิ่ง) : ทรงมีลักษณะอันยิ่งใหญ่เหนือสรรพสิ่งทั้งหลาย ทรงมีอำนาจอย่างไพศาล ไม่มีวันเสื่อมสลาย และทุกสิ่งล้วนดำเนินไปภายใต้พระประสงค์แห่งพระองค์

.

ญะซากุมุลลอฮุค็อยร็อน

หนังสือ 99 พระนามของอัลลอฮฺ ผู้ใดจดจำย่อมได้เข้าสวรรค์

เอกสารชมรมอัซซุนนะฮฺ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s